DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w System Spółka z o.o.

Nazwa Beneficjenta: System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 362 338,63 zł

Udział Unii Europejskiej: 272 378,97 zł

Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W związku z otrzymaniem dofinansowania – zapraszamy do składania ofert.

 

Oferta handlowa na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania optymalnej strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
Oferta handlowa na zakup zewnętrznych usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych
Oferta handlowa dotycząca przygotowania projektu graficznego i druku w zakresie materiałów promocyjnych firmy
Oferta handlowa dotycząca rozbudowy strony internetowej wraz z tłumaczeniem strony na wersje obcojęzyczne
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 Nazwa projektu:

Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo System Sp. z o.  o. w celu podniesienia jego konkurencyjności na rynku krajowym i  zagranicznym

Nazwa Beneficjenta: System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 579 668,60 zł

Wartość dofinansowania: 285 082,92 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności System Sp. z o. o. poprzez zmianę procesu technologicznego i wprowadzenie nowego produktu

Nazwa Beneficjenta: System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 112 618,03 PLN

Wartość dofinansowania: 542 740,50PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo System Sp. z o. o. w celu podniesienia jego konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym

Nazwa Beneficjenta: System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 370 587,88 PLN

Wartość dofinansowania: 623 378,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl